Raspored svetih misa
PON-SUB:
19:00 ljeti (DP)
18:00 zimi (DP)
NED:
08:00 h (DP)
10:00 h (DP)
19:00 ljeti (DP)
18.00 zimi (DP)

FIS: Crkva sv. Fabijana i Sebastijana
DP: Crkva Dobrog Pastira
Župni vjeronauk
KRIZMANICI: ponedjeljkom: 8.b u 13:00; 8.a u 13:45; 8.c u 14:30
SEDMI RAZRED: utorkom: 7.b u 14:00; 7.c u 14:45; 7.a u 15:30
PRVOPRIČESNICI: srijedom: dječaci u 14:00; djevojčice u 15:00

Dragi župljani, arhivu starije stranice možete posjetiti na:

Duhovna misao

A glas se začu iz oblaka:
»Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!«
I upravo kad se začu glas, osta Isus sam.

Pokreni video

Dragi župljani,

događaj preobraćenja kao otajstvo Kristova života ostavlja dojam da nema ništa s Korizmom, te gotovo odudara od ozbiljnosti poruke ostalih nedjelja koje imaju sasvim drukčiju tematiku. Naime, razmatrajući o evanđeoskom opisu uočavamo da nema pokornički, već slavljenički ton. Pred događajem Kristova probraćenja trebamo i mi kršćani zauzeti stav.

Korizma je vrijeme kad ne smijemo stajati skrštenih ruku, niti dopustiti da se pored nas ljudi žale kako nisu imali pravu osobu, pravi savjet, pravo svjetlo pored sebe koje bi ih preobrazilo u mnogim životnim situacijama, inače bi im život bio mnogo drugačiji. Žalosno je da toliki ljudi ostanu za života nepreobraćeni jer nisu nikada vidjeli ničije preobraćenje, niti su se sami poslije mogli preobraziti za sebe i za druge. To je naš poziv i naša kršćanska odgovornost koja izvire iz ovog događaja koji nam je stavljen za razmišljanje ove nedjelje. Zato je Korizma vrijeme molitve i obraćenja, a obraćenje je početak preobraćenja, početak sudjelovanja u otajstvu Kristove slave.

Tko kroz Korizmu ne pođe putem istinskog obraćenja, ne može doći do uskrsnog preobraćenja, te niti do prave slave koju je za njega u Kraljevstvu pripremio Otac. Vjerujem da je nama stalo doći preobraćeni u vječnu slavu, pa stoga hodimo kroz vrijeme korizme putem Kristova preobraćenja.