Tjedni župni listići

Dostupan je novi župni listić 02. Nedjelja kroz godinu – 12.01.2019.

Dostupan je novi župni listić 01. Nedjelja kroz godinu – 06.01.2019.

Dostupan je novi župni listić NEDJELJA-SVETE-OBITELJI-30.12.2018.

Dostupan je novi župni listić 04.-NEDJELJA-DOŠAŠĆA-C-24.12.2018

Dostupan je novi župni listić 03.-NEDJELJA-DOŠAŠĆA-C-17.12.2018

Dostupan je novi župni listić 02.-NEDJELJA-DOŠAŠĆA-C-10.12.2018

Dostupan je novi župni listić 01.-NEDJELJA-DOŠAŠĆA-C-03.12.2018.